Oferta

Poszczególne kursy dostosowujemy do indywidualnych życzeń i potrzeb Klienta.

Program szkolenia, może zarówno łączyć w sobie elementy języka biznesowego i ogólnego, jak również koncentrować się jedynie na języku biznesu.
Niejednokrotnie kładziemy nacisk na te elementy, które najbardziej odpowiadają rodzajowi Państwa działalności. Przed rozpoczęciem szkolenia sprawdzamy i oceniamy stopień znajomości języka angielskiego danej osoby lub grupy osób(english testing & assessment).
Dodatkowo wszystkie programy oferują pomoc w tłumaczeniu dokumentów oraz listów, a także darmową korektę prac Klientów piszących w języku angielskim.


Zapytanie ofertowe