Kursy Intensywne

Intensywne zajęcia podnoszące w krótkim czasie kwalifikacje językowe pracowników i kadry zarządzającej.

W ramach kursu intensywnego proponujemy od 90 do 180 jednostek lekcyjnych w semestrze.


Zapytanie ofertowe