Kursy Ogólne

Dedykujemy je osobom rozpoczynającym właśnie naukę języka angielskiego, takim które nie miały dotąd czasu, żeby opanować go w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację, ale także osobom kontynuującym naukę i chcącym rozwijać umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności mówienia.


Zapytanie ofertowe