Kursy Specjalistyczne

Ich główny cel to nauka w przypadku poziomu podstawowego, a dla zaawansowanych rozwinięcie i utrwalenie umiejętności swobodnego porozumiewania się w środowisku zawodowym.

Zależy nam na doskonaleniu przede wszystkim umiejętności mówienia, dbamy jednak o harmonijny i równoczesny rozwój umiejętności pisania i czytania.
Uczestnicy kursu uczą się w oparciu o różnorodne materiały, od angielskich podręczników szkoleniowych począwszy, poprzez czasopisma biznesowe, na ćwiczeniach z zakresu negocjacji i dyskusji biznesowych skończywszy.

Dbamy o rozwój słownictwa naszych studentów, stąd istotne jest systematyczne wprowadzanie słownictwa z zakresu takich dyscyplin jak zarządzanie, bankowość, finanse, handel, marketing i reklama.


Zapytanie ofertowe